FAFSIIR KA QURAANKA KARIINKA AH HALKAAN KA DHAGEEYSO

wanaaga iyo samaan fidiyaha BIYACADE

wanaaga faafi, xumaanta jooji

xaqiiqda

Download Cinwaanka Dhageyso Size Length
download 01mar1-11 sh.yuusuf 9.1 MB 79:13 min
download 03Mar27-38 sh.yuusuf 8.9 MB 77:53 min
download 04mar29-51 sh.yuusuf 8.6 MB 75:28 min
download 05mar52-64 sh.yuusuf 9.3 MB 81:32 min
download 06mr65-76 sh.yuusuf 7.9 MB 69:13 min
download 07mar77-95 sh.yuusuf 11.1 MB 64:33 min
download 08m96-dh12 10.6 MB 61:38 min
download 09dha13-37 12.5 MB 72:32 min
download 10dha38-51 13.1 MB 76:22 min
download 11dha52-64 11.8 MB 68:49 min
download 12dha65-76 10.9 MB 63:30 min
download 13dha77-87 11.9 MB 69:15 min
download 14dha88-98 11.4 MB 66:31 min
download 15dha99-113 21.2 MB 74:11 min
download 16dha114-125 21.7 MB 75:50 min
download 17dh126-135 22.8 MB 79:48 min
http://runta.net