QARAN IYO QABIIL WAA LABA MUSTAWO

download

Qof qaran jeceli qabiil gaar ah ma necbaan
karo. Waa laba mustawe oo aan isdabooli karin
iyo laba dareen oo aan qalbi qudh ah ku wada
kulmi karin”

Advertisements