waxaan maqlay rasuulkoo leh (SCW) sidaa waxaa yiri amiirul mu’miniin cumar binu khdaab(RC)

1. Cumar bin Khadaab (A.K.R) wuxuu
yidhi : Waxaan Maqlay Rasuulka
(S.C.W) oo leh: Niyadda saldhig ah
(Xaga Alle) mudnaanshada in qofka
laga abaal mariyo camalkiisii iyo in
kale, qof walbaana wixii uu camalkisa
ula jeedo xagga niyada buu leeyahay.
Qofkii Alle iyo Rasuulkiisa dartood u soo
haajiray waa u sidaas, qofkii arrin
adduunyo la xidhiidha ama naag
guursigeed u soo haajireyna iyaguu
leeyahay (oo Alle waxba kama
sugaayo). (Bukhaari iyo Muslim)