JAABIR bini cabdilaahi waxaa laga wariyay

Jaabir bin Cabdullaah (A.K.R.)
wuxuu yiri: Anagoo duulaan ah oo
nebiga (S.C.W) la soconna buu wuxuu
nagu yiri: Madiina waxa jira rag meeshii
aad martaan iyo toggii aad ka
tallowdaanba ajarka idinla wadaaga, oo
ay jirro reebtay, hayeeshee niyadoodu
aheyd hadduusan cudurku reebin inay
idinla socdaan”. (Bukhaari iyo Muslim).
Werin kale baa ah oo ku taal: “Ajarka
way idinla wadaagaan” .
Imaam Bukhaarina wuxuu soo weriyey
inuu Anas (A.K.R) yiri: “Annagoo Nabiga
(S.C.W.) la soconna oo dullaankii
Tabuuk ka soo laabannay buu wuxuu
yiri: “Waxaa jira dad Madiina ingaga
hadhay, oo dhudhubtii aan xulno iyo
toggii aan ka taloownaba ina weheliya,
oo qalbiga iyo niyada ka jeclaa inay
inala socdaan, haddayan duruufi
reebtay”.